Analiza techniczna – Podstawy

Analiza techniczna polega na badaniu zachowań rynku, przede wszystkim przy pomocy wykresów. Zachowania te mają na celu przewidywanie przyszłych trendów. Analiza techniczna opiera się na następujących założeniach:

1. RYNEK DYSKONTUJE WSZYSTKO
Analitycy techniczni uważają, że nie jest koniecznym badanie czynników wpływających na cenę. Według nich rynek sam kształtuje cenę dlatego należy analizować wykresy i wskaźniki AT aby skutecznie prognozować trendy cenowe.
2. CENY PODLEGAJĄ TRENDOM
Ceny podlegają trzem różnym trendom: wzrostowym, spadkowym, horyzontalnym. Wczesne rozpoznanie trendu pozwala na dokonywanie transakcji, które powinny przynieść zysk. Analitycy wychodzą z założenie, iż bardziej prawdopodobne jest kontynuowanie trendu niż jego odwrócenie.
3. HISTORIA SIĘ POWTARZA
Analitycy badając powtarzające się formacje starają się przewidzieć przyszłe zachowania rynku. Znając wcześniejsze schematy próbują odnaleźć je w aktualnych notowaniach.

Linie trendu

rosnąca linia trendu - analiza techniczna

Linie trendu wyznaczają kierunek bieżącej tendencji. Linię trendu w przypadku trendów wzrostowych wyznacza układ coraz wyższych minimów cenowych, które można połączyć prostą. Jest to tzw. LINIA WSPARCIA, jej przebicie może oznaczać spowolnienie trendu albo jego odwrócenie. W ramach głównego trendu można czasami zaobserwować oddzielny układ minimów cenowych, taką sytuację określa się jako PRZYŚPIESZONĄ LINIĘ TRENDU.

opadająca linia trendu - analiza techniczna

Odwrotną sytuację możemy zaobserwować w przypadku linii trendu spadkowego. Jest to sekwencja coraz niższych maksimów cenowych, będąca jednocześnie LINIĄ OPORU. Jej przebicie może oznaczać, że trend traci impet lub ma zamiar się odwrócić. Możliwe jest również wyznaczenie dodatkowych linii przyśpieszonych.

wewnętrzna linia trendu - analiza techniczna

W chwili przebicia linii trendu, zarówno dla wzrosty i spadki, nabierają przeciwnego charakteru. Można wtedy nakreślić tzw. WEWNĘTRZNĄ LINIE TRENDU.

Kanały trendu

kanały trendu

Kanały trendu wyznaczają kierunek bieżącej tendencji. Dzielą się one na kanały: wzrostowe, spadkowe i horyzontalne. Wyznacza się je za pomocą równoległych linii przebiegających po maksimach oraz minimach cenowych.

Formacje liniowe odwrócenia linii trendu

Formacja głowa i ramiona

formacja głowa i ramiona - analiza techniczna

Jest jedną z najbardziej wyraźnych formacji zapowiadających odwrócenia dotychczasowego trendu. Posiada trzy szczyty: dwa ramiona i głowę, gdzie głowa jest najwyższym szczytem całej formacji.