Opcje Binarne Strategie

Na opcjach binarnych, głównie z uwagi na ich prostotę, można wykorzystać kilka strategii. Strategie, które wybierzemy zależą między innymi od wybranego waloru. Aby przetestować daną strategię, należy ją najpierw dostosować do swoich potrzeb. Zastanówmy się ile czasu spędzamy przed platformą i wykresami, lub przy komputerze i urządzeniach mobilnych (telefon, tablet, laptop).

Na wstępie trzeba sprawdzić jak poszczególne strategie sprawdzały się na przestrzeni ostatnich dni, a nawet miesięcy oraz czy miały odpowiedni stosunek procentowy zyskownych transakcji do stratnych. Inaczej mówiąc, musimy sprawdzić czy dana strategia jest rentowna.

Opcje binarne – strategie kluczem do zysku

Na rynku opcji, ze względu na ustalony z góry zysk, należy w swojej strategii mieć współczynnik wygrywających pozycji do stratnych, który nie może być niższy niż 60% do 40%. W takim założeniu, możemy w długim terminie zarabiać. Wiadomo, że czym wyższy wskaźnik wygranych, tym częściej i więcej zarobimy. Dlatego warto jest wykorzystać najlepszą strategię, która jest dostosowana do naszych potrzeb.

Opcje Binarne Strategia Bollinger Bands

Strategia opiera się na jednym ze wskaźniku, który jest dostępny na większości wykresów. Wskaźnik Bollinger Bands jest bardzo ciekawym narzędziem analizy, który łączy w sobie średnie ruchome i odchylenia standardowe, innymi słowy, wskaźnik Bollinger Bands składa się z:

 1. Średniej ruchomej (w standardowych ustawieniach charakteryzuje się okresem 20)
 2. Górnego pasma (standardowych ustawieniach jest oddalone o dwa odchylenia standardowe od średniej ruchomej)
 3. Dolnego pasma (standardowych ustawianiach jest oddalone o dwa odchylenia standardowe od średniej ruchomej).

Sygnał kupna pojawia się, gdy dolny knot świecy cenowej jest zlokalizowany na dolnym paśmie wstęgi Bollinger’a. Natomiast sygnał sprzedaży pojawia się, gdy górny knot świecy cenowej jest zlokalizowany na górnym paśmie wstęgi Bollinger’a.

Jak wykorzystywać strategię:

Do strategi trzeba dobrać odpowiadający nam interwał, na którym mamy największą skuteczność oraz walor, na którym jest to najczęściej powtarzalne. Pamiętajmy o skuteczności jaką trzeba osiągnąć, aby zarabiać w długim terminie (60% zyskownych transakcji).

Aby zastosować strategię należy:

 1. Dobrać odpowiadający nam przedział czasowy.
 2. Wybrać symbol.
 3. Dodać do wykresu wskaźnik Bollinger Bands.
 4. Zoptymalizować wskaźnik według naszych potrzeb.

Przed stosowaniem tej strategii zalecamy, aby sprawdzić jej skuteczność w dłuższym przedziale czasowym, co udowodni jej skuteczność. Należy pamiętać, że sam wskaźnik nie zagwarantuje nam sukcesu. Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem i tylko dobre przygotowanie oraz przestrzeganie własnych reguł, umożliwia zysk w długim terminie.

Opcje Binarne Strategia MACD + Stochastic

MACD oraz Stochastic to dwa główne wskaźniki, na których opiera się opisywana strategia. Wskaźniki te są dostępne na większości wykresów. Założenia grania według dwóch wskaźników polegają na odfiltrowaniu sygnałów przeciwnych trendowi i dołączaniu się przy tym do głównego trendu, którego obraz uzyskujemy dzięki MACD oraz korekty jaką możemy zobaczyć dzięki stochastikowi.

Do strategi trzeba dobrać odpowiadający dla nas interwał, na którym mamy największą skuteczność oraz walor, na którym jest to najczęściej powtarzalne. Pamiętajmy o skuteczności jaką trzeba osiągnąć, aby zarabiać w długim terminie (60% zyskownych transakcji).

Aby zastosować strategię należy:

 1. Dobrać odpowiadający nam przedział czasowy.
 2. Wybrać instrument finansowy.
 3. Dodać do wykresu wskaźniki MACD i Stochastic.
 4. Zoptymalizować wskaźniki według potrzeb.

Po dobraniu odpowiadającego nam przedziału czasowego oraz symbolu na wykres, należy dodać dwa wskaźniki, które można jeszcze dodatkowo zoptymalizować. To zagadnienie jest bardzo szerokie i trzeba poświęcić wiele czasu na optymalizację.

Głównym wskaźnikiem będzie MACD, który pokazuje w którą stronę należy otwierać opcje. Kiedy wskaźnik wskazuje na kupno, to następnie czekamy, aby Stochastic najpierw pokazał korektę na przecięciu, a następnie pokazał sygnał zgodny z MACD. To daje nam sygnał kupna. I odwrotnie, jeżeli MACD pokazuje sygnał sprzedaży to czekamy na korektę kupna Stochastic, a kiedy zawróci w dół to mamy kolejny sygnał sprzedaży.

Przed stosowaniem tej strategii zalecamy, aby sprawdzić jej skuteczność w dłuższym przedziale czasowym, co ma idowodnić jej skuteczność. Należy pamiętać, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem i tylko dobre przygotowanie oraz przestrzeganie własnych reguł, umożliwia zysk w długim terminie.

Opcje Binarne Strategia CCI

Strategia CCI opiera się na jednym wskaźniku, który jest dostępny na większości wykresów. Założenia grania według tego wskaźnika polega na wykorzystaniu wykupionego, lub wyprzedanego rynku. Wskaźnik CCI można wykorzystać na dwa sposoby. Wszystko zależy od pułapu jaki ustalimy. Przyjmijmy, że dla danego waloru, wykupienie i wyprzedanie, będzie to linia 100, a przy silniejszych trendach 200. Jeżeli linia wskaźnika wyjdzie ponad skalę i zawróci, otrzymamy sygnał do sprzedaży. Z kolei, gdy linia 100 zostanie pokonana i zawróci w górę oznaczać, to będzie sygnał do skorzystania z opcji kupna.

Do strategi trzeba dobrać odpowiadający nam interwał, na którym mamy największą skuteczność oraz walor, na którym jest to najczęściej powtarzalne. Pamiętajmy o skuteczności jaką trzeba osiągnąć, by odnosić zyski w długim terminie (60% zyskownych do 40% stratnych).

Aby zastosować strategię należy:

  1. Wybrać interesujący nas przedział czasowy.
  2. Dobrać instrument.
  3. Dodać do wykresu wskaźnik CCI.
  4. Dokonać optymalizacji wskaźnika wg własnych potrzeb.

Przed zastosowaniem tej strategii zalecamy, aby sprawdzić ją w dłuższym przedziale czasowym co udowodni jej skuteczność. Należy pamiętać, że każda inwestycja związana jest z ryzykiem i tylko dobre przygotowanie oraz trzymanie się reguł, umożliwia zysk w długim terminie.